FONDEN KULTURHAVN GILLELEJE

 

 

 

 

 

ET SKABENDE SAMLINGSPUNKT

Hjertet i Gilleleje Bio og en stor del af de skønne arrangementer i kulturhuset er de ca. 170 frivillige, som driver biografen samt planlægger og afvikler en stribe af kulturelle arrangementer for alle aldersklasser. Alle frivillige er tilknyttet Fonden Kulturhavn Gilleleje, der er den selvejende institution som har det formelle og juridiske ansvar.

Vi ønsker, at være et skabende samlingspunkt for oplevelser, inspiration og fællesskaber, der skabes gennem: 

  • Frivillighed 
  • Virkelyst 
  • Åbenhed 
  • Ansvarlighed 

De frivillige er organiseret i selvstyrende grupper, som alle har mindst en tovholder og tovholderne mødes regelmæssigt for at planlægge aktiviteterne på tværs af huset. Du kan læse mere om de mange grupper herunder.

 

 

 

Fonden Kulturhavn Gilleleje er en selvejende institution, som blev stiftet af Gilleleje Brugsforening, da de ønskede at sikre fundamentet for et aktivt kulturhus i Gilleleje.  

BESTYRELSEN

Fonden Kulturhavn Gillelejes bestyrelse består af repræsentanter fra Gilleleje Brugsforening amba, Gilleleje Bibliotek/Gribskov kommune, de frivillige i Fonden Kulturhavn Gilleleje og de kulturelle foreninger i Gilleleje.

Michelle Runge Christensen

Michelle Runge Christensen

Formand

Vibeke Steen

Vibeke Steen

Næstformand

Lene Bjergland

Lene Bjergland

Medlem

Peter Berthelsen

Peter Berthelsen

Medlem

Birgit Sørensen

Birgit Sørensen

Medlem

Steen Peitersen

Steen Peitersen

Medlem

Tor Hjort-Falsted

Tor Hjort-Falsted

Medlem

HISTORIEN

Gilleleje Brugsforening byggede Kulturhavn Gilleleje, da de ønskede at støtte og udvikle Gilleleje. De ønskede et etablere et kulturelt samlingspunkt, som kunne være med til at udvikle Gilleleje. Lige fra starten var det et ønske, at kulturhuset skulle drives og udvikles af frivillige samt have et tæt samarbejde med handelslivet, lokale kunstnere og de kulturelle foreninger i Gilleleje. 

Kulturhavn Gilleleje er et relativt nyt byggeri, som omfatter:

Snedkeriet ligger helt ud til kanalen og indeholder Røde kors, kunstværksteder og wellness.

Byggeriet langs Kystvejen er et miks af butikker, læge, tandlæge, lejligheder og en balletskole.

Kulturhuset der rummer Gilleleje Bibliotek, Gilleleje Bio, restaurant Bolværket, udstillinger, musik- og debatevents og meget mere. Kulturhuset er kernen i det samlede Kulturhavnsprojekt.

Kanalhuset er underopførsel og vil indeholde 20 lejligheder, en udvidelse af plejehjemmet Ellen Marie Hjemmet samt forretninger.

Kulturhavn Gilleleje er blevet et åbent samlingssted for alle, der færdes i Gilleleje – hvad enten man er fastboende, besøgende, handlende, kulturelt interesseret – eller bare nysgerrig på, hvad der sker i byen.

1900

Kort efter 1900 blev den gamle stråtækte hovedlænge på Gilleleje Kro erstattet af en ny moderne bygning i to etager. Efter denne ses den tilbageværende del af den gamle Gilleleje Kro. Den to etagers bygning brændte omkring 1960.

1962

Det gamle snedkeri set fra nord med trælastlade ved gavlen. Snedkeriet blev opført af snedkermester Aage Andersen i 1960-62 og afløste ældre værksteder, der ligger til venstre på fotografiet. Til højre for Snedkeriet ses Hornbæk-banens bro med buen over kanalen.

1964

I 1964 er der stiftende generalforsamling i Gilleleje Fjernvarmeværk, der herefter etableres og kort tid efter påbegyndes opførelsen af Fjernvarmeværket, hvor den gamle krohave var placeret.

1997

I 1997 påbegyndte Gilleleje Fjernvarme opførelsen af nyt værk uden for byen baseret på afbrænding af flis. Man beholdt det gamle fjernvarmeværk som back-up og dette fungerede frem til 2009. Herefter blev kedlerne slukket og ejendommen solgt til Græsted-Gilleleje kommune.

2008

Gribskov kommune ønskede byfornyelse på Fjernvarme-grunden.

2009

Et enigt byråd vedtager at arbejde videre med Gilleleje Brugsforenings projektforslag ”Kulturhavn Gilleleje” 

2010

Gribskov Kommunes Borgmester Jan Ferdinandsen og Kulturhavn Gilleleje A/S underskrev den 17. juni 2010 købsaftalen, hvor Kulturhavn Gilleleje erhvervede ‘fjernvarmegrunden’ og tilhørende muligheder for at gennemføre byggeri ved kanalen.

2011

Renoveringen af Snedkeriet Aage Andersens gamle snedkeri gik i gang i 2011 og stod færdigt med gangbro til kunstnerværkstederne i marts 2012.

2012

De gamle kedler blev fjernet og Kedelrummet let renoveret, så det stod klar til at modtage besøgende og gæster fra foråret 2012. Gennem sommer og efterår 2012, blev der blevet afholdt mangartede arrangementer for store og små i Kedelrummet.

2013

Med salget af Etape 1 til Innovater i 2012, kom der fart over feltet med realiseringen af supermarkeder, lægeklinik og boliger. Byggetilladelse blev givet fra Gribskov Kommune i maj 2013 og byggeriet blev igangsat sommer 2013.

2014

Etape 1 stod færdigt i september 2014, hvor Irma, Fakta, Danbolig, Nordea, Lægehuset, FDB Møbler og Tændlægehuset Praksis flyttede ind.

2015

Kulturhuset blev præsenteret for offentligheden i sin endelige arkitektoniske udformning på Informationsmøde i juni 2015. Første spadestik til Kulturhuset tages 29. oktober 2015.

2016

Kulturhavn Gilleleje er Nordkystens nye samlingssted med bibliotek, biograf, café og bar, udstillinger, musik- og debatevents og kulturhuset åbner officielt 3. dec. 2016. Idéen er at skabe et åbent og alsidigt sted for alle interesserede, hvor der er liv fra morgen til aften året rundt. Ud over de mange kulturaktiviteter drevet af mere end 200 engagerede frivillige er Gilleleje Bibliotek og spisestedet Bolværket kernen i Kulturhavnen.

2018

Gæst nr. 1.000.000 trådte ind ad døren i kulturhuset

2021

Kanalhuset færdiggøres. Sidste etape af Kulturhavn Gilleleje færdiggøres og det etableres en bred sti langs kanalen, så der bliver let adgang fra torvet til Kulturhuset.