1900

1900

Kort efter 1900 blev den gamle stråtækte hovedlænge på Gilleleje Kro erstattet af en ny moderne bygning i to etager. Efter denne ses den tilbageværende del af den gamle Gilleleje Kro. Den to etagers bygning brændte omkring 1960.
1962

1962

Det gamle snedkeri set fra nord med trælastlade ved gavlen. Snedkeriet blev opført af snedkermester Aage Andersen i 1960-62 og afløste ældre værksteder, der ligger til venstre på fotografiet. Til højre for Snedkeriet ses Hornbæk-banens bro med buen over...
1964

1964

I 1964 er der stiftende generalforsamling i Gilleleje Fjernvarmeværk, der herefter etableres og kort tid efter påbegyndes opførelsen af Fjernvarmeværket, hvor den gamle krohave var placeret.
1997

1997

I 1997 påbegyndte Gilleleje Fjernvarme opførelsen af nyt værk uden for byen baseret på afbrænding af flis. Man beholdt det gamle fjernvarmeværk som back-up og dette fungerede frem til 2009. Herefter blev kedlerne slukket og ejendommen solgt til Græsted-Gilleleje...
2009

2009

Et enigt byråd vedtager at arbejde videre med Gilleleje Brugsforenings projektforslag ”Kulturhavn Gilleleje”